VOSA CORPORATION | Business Activities | Môi giới và thuê tàu** Ship Broking and Chartering
slide homeslide home
  Việt nam English
  Home About Us News Contact us Sitemap
 

    Ship Broking and Chartering
    Ship's Agencies
    Freight Forwarding
    Warehouse Services
    Trading
    Logistics
 
Investor Relation
» THÔNG BÁO V/v BÁO CÁO THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN
» Announcements
» 
» VOSA - Thành viên thứ 11 của VINALINES lên sàn HNX
» Charter of VOSA Corporation
» VOSA FRIENDSHIP GOLF TOURNAMENT 2014
Customer Support
» Port Information
» Legal documents
» Taiff Charges
» Thông Tư Số :01/2016/TT-BTC - Quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải
Investment
» Joint venture
»  Real Estate
» Warehouse
Weblink
Logo
  Business Activities » Ship Broking and Chartering
Ship Broking and Chartering

- Canvassing of cargo and tonnage

- Chartering and brokerage

- Sale and purchase

E-mail: vosagroup@hcm.vnn.vn

 

   

   

 


5th Floor, Petroland Tower, 12 Tan Trao Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel : (84 8) 54161820 | Fax : (84 8) 54161824
E-mail :vosagroup@vosagroup.com;commercial@vosagroup.com
  Home  |   About Us   |   News   |    Sitemap   
Copyright © 2007 Vosa Corporation. All right reserved. Design by VIHAN