VOSA CORPORATION | Branches
slide homeslide home
  Việt nam English
  Home About Us News Contact us Sitemap
 

    VOSA HA NOI
    VOSA QUANG NINH
    VOSA HAI PHONG
    NOR THFREIGHT- HAI PHONG
    ORIMAS-HAI PHONG
    VOSA BEN THUY
    VOSA DA NANG
    VOSA QUI NHON
    VOSA NHA TRANG
    VOSA SAI GON
    VITAMAS-SAI GON
    SAMTRA-SAI GON
    VOSA VUNG TAU
    VOSA CAN THO
    Joint Venture
 
Investor Relation
» THÔNG BÁO V/v BÁO CÁO THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN
» Announcements
» 
» VOSA - Thành viên thứ 11 của VINALINES lên sàn HNX
» Charter of VOSA Corporation
» VOSA FRIENDSHIP GOLF TOURNAMENT 2014
Customer Support
» Port Information
» Legal documents
» Taiff Charges
» Thông Tư Số :01/2016/TT-BTC - Quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải
Investment
» Joint venture
»  Real Estate
» Warehouse
Weblink
Logo
  Branches
VOSA HA NOI

Add      


Ocean Park Building, Rm. 707, 7th. Floor,
No. 1 Dao Duy Anh Str., Dong Da Dist., HaNoi, Vietnam.

Tel

:

84.24.35770791 /2 /3

Fax

:

84.24.35770790

E-mail

:

hoanvq@vosahanoi.vn

Director : Vu Quoc Hoan
Mobile : 84.909389375

 

VOSA QUANG NINH

Add

:  

70 Le Thanh Ton Str., HaLong City, QuangNinh Pro., Vietnam

Tel

:

84.33.3826245

Fax

:

84.33.3827267

E-mail

:

tvkvosaqn@hn.vnn.vn                                                                            

Director : Trinh Vu Khoa
Mobile : 84.903409106

 

VOSA HAI PHONG

Add       
25 Dien Bien Phu Str., Hai Phong City, Vietnam.
Tel : 84.313. 551408/ 3551032/ 3551321/ 3855846/ 3551319
Fax : 84.313. 859915/ 3859842/ 3550864/ 3551131
E-mail  : ops.dept@vosahp.com.vn
Director : Nguyen Hoai Linh

 

NOR THFREIGHT- HAI PHONG

Add 25 Dien Bien Phu St., Hai Phong City, Viet Nam
Tel : 84.313. 551501 (12 lines)
Fax : 84.313.551502 (2 lines)
E-mail : nfhaiphong@northfreight.com.vn
Director : Tran Van Qaung
Mobile : 84.903432947

 

ORIMAS-HAI PHONG

Add
54 Le Loi Str., Ngo Quyen Dist, Hai Phong City, VietNam
Tel : 84.31.3550818/3550671
Fax : 84.31.3738541/3855444
E-mail : marketinghp@vosa-orimas.com.vn
Director : Mr. Thanh Vu Chau
Mobile : 84.983623909
E-mail : vuthanh@vosa-orimas.com.vn

 

 

VOSA BEN THUY

Add

86 Nguyen Thi Minh Khai Str., Vinh City, Nghe An Pro., VietNam

Tel

:

84.38.3844932

Fax

:  

84.38.3843494

Email :

vosabenthuy@gmail.com; vosa.bt@dng.vnn.vn

Director : Nguyen Huu Quy
Mobile : 84.913272811

 

 

VOSA DA NANG

Add


52 Pasteur St., Hai Chau Dist, Da Nang City, Vietnam

Tel

:

84.511.3821161/3891941

Fax

:

84.511.3822426/3892899

E-mail

:

vosadanang@dng.vnn.vn or vosadanangffd@dng.vnn.vn

Director : Vo Nguyen Thuy
Mobile : 84.903508699

 

VOSA QUI NHON

Add

147 Tran Hung Dao Str., Qui Nhon City, Binh Dinh Pro., VietNam

Tel

:

84.256.3892835

Fax

:

84.256.3891126

E-mail

:

vosa@vosaquinhon.com

Director : Nguyen Huu Cuong
Mobile : 84.944798777

 

 

VOSA NHA TRANG

Add

94 Hoang Dieu Str., Nha Trang City, Khanh Hoa Pro., Viet Nam

Tel

:

84.258.3880969/ 3880959

Fax

:

84.258.3880979

E-mail

:

vosant@vosant.com.vn

Director : Tran Nguyen Sang
Mobile : 84.913460620

 
 

VOSA SAI GON


VITAMAS-SAI GON

Add

44 Nguyen Tat Thanh Street, Dist.4, HCMC, Vietnam

Tel

:

84.8.39402390 / 39402384 / 39430991 / 38265790 / 38264764 / 39434509

Fax

:

84.8.39400495 / 39434510 / 39433166

E-mail

:

dichvudaily@vitamas.com.vn

Vice Director : Nguyen Hong Trung
Mobile : 84.903943737

 

 

 

 

SAMTRA-SAI GON

Add

 :  

75 Nguyen Truong To St., Ward 12, Dist.4, Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel

 :

84.28.38255700 (3 lines) / 39401346 / 39401351

Fax

 :

84.28.39401384 / 38261482 / 38266374

E-mail

 :

agency@samtra.com.vn;samtra@samtra.com.vn

Director  : Nguyen Tan Thanh
Mobile  : 84.903718257

 

 

VOSA VUNG TAU

Add

04 Quang Trung Street, Vung Tau City, Vietnam

Tel

:

84.254.3856801 / 3856810 / 3856953

Fax

:

84.254.3856276

E-mail

:

vosa.vt@hcm.vnn.vn

Director : Nguyen Dang Hai
Mobile : 84.909246999

 

 

VOSA CAN THO

Add

:

53AB Cach Mang Thang 8 Str.,Ninh Kieu Dist, Cantho City, VietNam

Tel

:

84.710.3820469 / 3824398

Fax

:

84.710.3820680

E-mail

:  

vosacantho@vnn.vn;vosamekong@vnn.vn; acc.vosacantho@gmail.com

Director : Nguyen Minh Hien
Mobile : 84.903828764

 

5th Floor, Petroland Tower, 12 Tan Trao Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel : (84 8) 54161820 | Fax : (84 8) 54161824
E-mail :vosagroup@vosagroup.com;commercial@vosagroup.com
  Home  |   About Us   |   News   |    Sitemap   
Copyright © 2007 Vosa Corporation. All right reserved. Design by VIHAN