VOSA CORPORATION | Liên hệ**Contact us
slide homeslide home
  Việt nam English
  Home About Us News Contact us Sitemap
 

 
Investor Relation
» THÔNG BÁO V/v BÁO CÁO THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN
» Announcements
» 
» VOSA - Thành viên thứ 11 của VINALINES lên sàn HNX
» Charter of VOSA Corporation
» VOSA FRIENDSHIP GOLF TOURNAMENT 2014
Customer Support
» Port Information
» Legal documents
» Taiff Charges
» Thông Tư Số :01/2016/TT-BTC - Quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải
Investment
» Joint venture
»  Real Estate
» Warehouse
Weblink
Logo
  Contact us
Email :  

 

Add

:

5th Floor, Petroland Tower, 12 Tan Trao Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Tel

:

 84.28.54161820 / 54161821 / 54161822

Fax

:

 84.28.54161823 / 54161824

E-mail

:

 vosagroup@vosagroup.com commercial@vosagroup.com

 

 

 

Chairman : Pham Manh Cuong
E-mail : pmcuong@vosagroup.com
Tel : 84.28.54161820

Director General

:   

Vu Xuan Trung

Tel

:

84.28.54161820

E-mail

:

vxtrung@vosagroup.com

 


en2

 

 
5th Floor, Petroland Tower, 12 Tan Trao Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel : (84 8) 54161820 | Fax : (84 8) 54161824
E-mail :vosagroup@vosagroup.com;commercial@vosagroup.com
  Home  |   About Us   |   News   |    Sitemap   
Copyright © 2007 Vosa Corporation. All right reserved. Design by VIHAN