VOSA CORPORATION | Joint Venture
slide homeslide home
  Việt nam English
  Home About Us News Contact us Sitemap
 

    VOSA LAND CORPORATION
    NYK Auto Logistics (Viet Nam) Co.,Ltd
    Yusen Logistics (VN) Co.,Ltd
   Branches
 
Investor Relation
» THÔNG BÁO V/v BÁO CÁO THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN
» Announcements
» 
» VOSA - Thành viên thứ 11 của VINALINES lên sàn HNX
» Charter of VOSA Corporation
» VOSA FRIENDSHIP GOLF TOURNAMENT 2014
Customer Support
» Port Information
» Legal documents
» Taiff Charges
» Thông Tư Số :01/2016/TT-BTC - Quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải
Investment
» Joint venture
»  Real Estate
» Warehouse
Weblink
Logo
  Joint Venture
VOSA LAND CORPORATION

Add      :     5th Floor, Petroland Tower, 12 Tan Trao Str., Tan Phu Ward, Dist. 7, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel : 84.8.39140425
Fax : 84.8.39153196
E-mail : vosaland@vosaland.com

 

NYK Auto Logistics (Viet Nam) Co.,Ltd

Add

: Saigon Riverside Cente, Room 604 , No 2A -4A Ton Duc Thang Str., Ho Chi Minh City, Viet Nam

Tel

: 84.28.38235616

Fax 

: 84.28.38235614


Yusen Logistics (VN) Co.,Ltd

Add

: HITC Building, Room 805, 239 Xuan Thuy Str., Ha Noi City, Viet Nam

Tel

: 84.4.37684641

Fax 

: 84.4.37684642

 

 

5th Floor, Petroland Tower, 12 Tan Trao Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel : (84 8) 54161820 | Fax : (84 8) 54161824
E-mail :vosagroup@vosagroup.com;commercial@vosagroup.com
  Home  |   About Us   |   News   |    Sitemap   
Copyright © 2007 Vosa Corporation. All right reserved. Design by VIHAN