VOSA CORPORATION | News & Event | Tin tức nội bộ VOSA**VOSA News | VOSA announces to pay dividend(27/09/2007)
slide homeslide home
  Việt nam English
  Home About Us News Contact us Sitemap
 

 
Investor Relation
» THÔNG BÁO V/v BÁO CÁO THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN
» Announcements
» 
» VOSA - Thành viên thứ 11 của VINALINES lên sàn HNX
» Charter of VOSA Corporation
» VOSA FRIENDSHIP GOLF TOURNAMENT 2014
Customer Support
» Port Information
» Legal documents
» Taiff Charges
» Thông Tư Số :01/2016/TT-BTC - Quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải
Investment
» Joint venture
»  Real Estate
» Warehouse
Weblink
Logo
  News & Event »VOSA News
VOSA announces to pay dividend(27/09/2007)

VOSA announces to pay dividend(27/09/2007)

THÔNG BÁO
TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2007
Tên tổ chức phát hành: COÂNG TY CP Dai Ly Hang Hai Vietnam (VOSA)

1.      Địa chỉ: P.1002-1003, Harbour View Tower, 35 Nguyễn Huệ Q1 HCM
Điện thoại: 08.9140424 - 8211036  Fax: 08.8214919 - 9140423
Mệnh giá: 10.000 đồng
2.      Nội dung và thủ tục chi trả cổ tức:  
Tạm ứng cổ tức đợt 1 (từ 21/10/2006 đến 30/06/2007)
Mức tạm ứng cổ tức: 5%/Mệnh giá (500đ/cổ phần)
Ngày chốt danh sách: 15/10/2007
Thời gian thanh toán cổ tức: Từ ngày  25/10/2007 đến ngày 30/11/2007.
· Cty cổ phần chứng khoan Sai Gon sẽ tạm ngừng nhận hồ sơ chuyển nhượng cổ phần CTy CP Dai Ly Hang Hai VN (VOSA) vao cac ngay 11 & 12/10/2007.      
3.      Nơi chi trả cổ tức:
a.       Cổ đông là CBCNV trong Công ty : Nhận tại đơn vị chi nhánh Vosa nơi mình công tác
b.      Cổ đông bên ngoài sẽ nhận tại : Chi nhánh Nguyễn Công Trứ - Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn  tại Tp.HCM – Địa chỉ :số 180-182 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP.HCM – Điện thoại : 08-8218567
c.       Đối với cổ đông ở các tỉnh phía Bắc sẽ nhận tại : Chi nhánh Ngô Quyền - Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn tại Hà Nội –
 Địa chỉ : số 1C Ngô Quyền Hà Nội    -  Điện thoại : 04-9366321
4.      Thủ tục nhận cổ tức:
·        Nhận tiền mặt : Khi đến nhận cổ tức, đề nghị quý cổ đông mang theo giấy CMND và giấy chứng nhận sở hữu cổ phần. Trường hợp nhận hộ phải có giấy ủy quyền xác nhận của địa phương /giấy ủy quyền hợp lệ đối với tổ chức.
·        Chuyển khoản : Quý cổ đông có thể yêu cầu SSI chuyển cổ tức vào tài khoản của chính mình tại Ngân hàng. Hồ sơ gửi SSI bao gồm : Giấy yêu cầu chuyển cổ tức (theo Mẫu nhận tại SSI hoặc tải về từ trang Web: www.vosagroup.com ) , bản photo CMND, bản photo Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.

                               Tp.Hồ Chí Minh, ngày  01  tháng 10 năm 2007
                                        TỔNG GIÁM ĐỐC
                                   TRẦN DŨNG KHÁNG

Othe article:
Semi-annual audited financial statements for 2017 - August 18, 2017 [18.08.2017 13:26]
FINANCIAL REPORTS 2016 ( Audited) - April 4, 2017 [13.04.2017 14:02]
THÔNG BÁO CBTT BỔ SUNG, SỬA ĐỔI BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 [29.04.2016 15:24]
CÔNG BỐ THÔNG TIN: NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT V/V XIN Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN ĐỂ THÔNG QUA KẾ HOẠCH TỔ CHỨC, CÁC TỜ TRÌNH ĐHCĐ NĂM 2016 VÀ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 [28.04.2016 15:55]
THÔNG BÁO V/v ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 [12.04.2016 10:23]
FINANCIAL REPORTS 2015 (AUDITED) [31.03.2016 10:24]
THÔNG BÁO V/V GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG NĂM 2015 [30.03.2016 14:53]
THÔNG BÁO V/V GIA HẠN THỜI GIAN CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY [14.03.2016 14:11]
THÔNG BÁO VIỆC GIAO NHIỆM VỤ PHỤ TRÁCH BAN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN CÔNG TY [02.03.2016 12:28]
THÔNG BÁO V/v GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 4 NĂM 2015 [23.02.2016 15:06]


 Print page  Save to file


Other article:5th Floor, Petroland Tower, 12 Tan Trao Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel : (84 8) 54161820 | Fax : (84 8) 54161824
E-mail :vosagroup@vosagroup.com;commercial@vosagroup.com
  Home  |   About Us   |   News   |    Sitemap   
Copyright © 2007 Vosa Corporation. All right reserved. Design by VIHAN